waterlevering, duurzame waterfles met filter

Altijd schoon drinkwater in Nederland

Houdt jij ook zo van een glas lekker koud water? In Nederland zijn we het gewend, dat er altijd drinkwater uit de kraan komt. In de toekomst zou die zekerheid een stuk minder kunnen zijn. Volgens Jelle Hannema, directeur van waterbedrijf Vitens staat de waterlevering zekerheid onder druk. Vitens heeft voor de eerste keer drinkwateraanvragen geweigerd. Bron: Trouw, 23 mei 2022 van Onno Havermans, Titel: Zekerheid dat er altijd water uit de kraan komt, staat onder druk.

Factoren die een rol spelen bij waterlevering

Elke Nederlander is gewend, dat er altijd water uit de kraan komt. Dit wordt echter wel steeds moeilijker. De volgende factoren zetten druk op de zekerheid van waterlevering:

  • Klimaatverandering
  • Economische groei
  • De bouw van een miljoen nieuwe woningen
  • Bevolkingsgroei door immigratie en asiel
  • Thuiswerken

Ondanks dat de waterbedrijven een leveringsplicht hebben en elk huis recht heeft op een aansluiting voor water, wordt het steeds een stukje lastiger om aan deze rechten en plichten te voldoen, aldus Vitens directeur Jelle Hannema.

Hoe te voldoen aan de toegenomen drinkwaterbehoefte

Hannema is van mening, dat gemeenten en provincies veel sneller nieuwe vergunningen moeten afgeven

De drinkwaterbehoefte neemt toewaterlevering wordt lastiger

Om de capaciteit te verhogen roept Hannema gemeenten en provincies op sneller nieuwe vergunningen af te geven. Door de bouw van 1 miljoen woningen, waarvan 400000 in het gebied van Vitens neemt de behoefte aan water met 15% toe. Ook de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater is een bron van zorg. Vooral Nitraat en pesticiden zijn voor Vitens moeilijk om laag te krijgen. Drinkwatervoorraden zijn op dit te kwetsbaar voor vervuiling.

Water transitie voor consistente waterlevering

Hannema van Vitens roept andere partijen op om haast te gaan maken met de overgang naar een nieuw water systeem. In dit nieuwe watersysteem moet zoet water langer worden vastgehouden en krijgt drinkwaterwinning een hogere prio.

Bewust omgaan met water

Vitens pleit er ook voor, dat we bewuster omgaan met water. Het overschot aan water in de winter moeten we vasthouden om het weer te gebruiken in de zomer. Daarnaast gebruiken consumenten ook steeds meer water om hun zwembad of hotpool in de tuin te vullen.

30 procent meer drinkwater nodig in 2040

In de afgelopen 6 jaar is het verbruik van water met 10 procent gestegen. Als deze ontwikkeling doorzet, hebben we in 2040 30 procent meer drinkwater nodig. Om die stijging op te vangen zijn er grote investeringen nodig door onze overheid eventuele in combinatie met private partijen. Volgens Peter van der Velden, voorzitter van de vereniging van waterbedrijven in Nederland loopt Nederland tegen de grenzen aan van zijn watersysteem door een groeiende economie en bevolking. De vanzelfsprekend van drinkwater uit de kraan lijkt vanzelfsprekend, maar is dat zeker niet. Van der Velden pleit voor een water transitie, gericht op een klimaat robuust systeem, dat de toekomstige waterbeschikbaarheid én waterkwaliteit verzekert.

Een beter milieu begint bij jezelf

We staan dus voor een enorme gedragsverandering om deze basisbehoefte van waterlevering voor iedereen beschikbaar te houden. Iedereen kan daar zijn of haar steentje aan bijdragen. Als Clean Tech Nature leveren wij waterflessen met filter. Je kan daarmee als particulier overal schoon water drinken. Al haal je dat water uit een beek of rivier, het filter zorgt voor 99,999 procent voor schoon water zonder pesticiden en andere ziekteverwekkers. Daarnaast hoef je geen plastic waterflessen in de winkel te kopen en zorg je daarmee voor minder plastic afval in het milieu. Lees hier meer over de wijs met water tips van Vitens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name *