Drinkwater

Schoon drinkwater uit de kraan vanzelfsprekend of niet? In de komende decennia kan dat door klimaatverandering wel eens niet altijd gegarandeerd worden, aldus het NRC van 23 juni 2022. De drinkwatervoorziening lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat kan in de toekomst zomaar veranderen. Klimaatverandering zal door lange periodes van droogte gaan zorgen voor een te lage waterstand van onder andere De Maas. Daardoor kan de constante levering van drinkwater voor veel Nederlanders en Belgen op een gegeven moment in gevaar komen. Uit onderzoek van Deltares blijkt, dat door de lage waterstand het kan gaan voorkomen, dat drinkwaterbedrijven die de Maas als bron gebruiken, voor langere tijd geen water uit de Maas mag onttrekken.

Drinkwater, Maas, waterfilter

Water tekort

Een te lage waterafvoer in de rivier de Maas kan dus voor problemen in de drinkwatervoorziening gaan zorgen, aldus RIWA Maas bestaande uit Dunea, Evides en WML. De Maas moet het vooral van regenwater hebben. Daarom zal het met name in augustus en september een lage waterafvoer vaker voorkomen.

Toenemende vraag

Er zullen dus periodes voorkomen, dat er minder water beschikbaar is. Aan de andere kant is er wel een stijgende vraag naar water door bijvoorbeeld bevolkingsgroei in het westen van Nederland. Drinkwaterbedrijven moeten daarom van koers wijzigen. Door op zoek te gaan naar nieuwe aanvullende bronnen kunnen we minder afhankelijk worden van het Maas water, aldus Wim Drossaert, directeur van Dunea.

Mogelijkheden verkennen

De mogelijkheden die er zijn, kosten echter tijd en geld. Het kost bijvoorbeeld veel tijd om water te ontzilten. De procedure daarvoor is bijzonder ingewikkeld. Het water uit een andere rivier halen, kost ook de nodige tijd. Grote investeringen zijn namelijk noodzakelijk en dan hebben we het nog geen eens gehad over het verkrijgen van vergunningen. Daarnaast zetten we met bewustheidscampagnes ook in op het besparen van water.

Verontreinigd water

De kans op verontreiniging van het water is trouwens groter als er minder water is. Als de verontreiniging van het water te hoog is, kan het niet meer gezuiverd worden.

Oude vergunningen

Volgens de drinkwaterbedrijven zou het helpen om afspraken te maken over het beperken van lozingen op het moment, dat er weinig water is door de droogte. Nieuwe lozingsvergunningen zijn echter niet zo maar geregeld en ingevoerd. Daar gaat tijd over heen. Ook moeten er nog afspraken worden gemaakt over wat er wel en niet geloosd mag worden. Daarin is nog de nodige vooruitgang te boeken.

Schoon drinkwater – conclusie

Wat ooit vanzelfsprekend was, namelijk schoon drinkwater uit de kraan’ zal in de toekomst door klimaatverandering niet meer zo vanzelfsprekend zijn. Een andere aanpak is dus gewenst om in de toekomst niet in de problemen te komen. CleanTech Nature heeft ook als doel, dat iedereen schoon drinkwater kan nuttigen. Door de waterfles met filter van CleanTech Nature te gebruiken, ben je bewust bezig met je watergebruik. Door gebruik te maken van het door Nasa ontwikkelde filter kan je alle vervuiling uit je water filteren. Een goed milieu begint bij jezelf met een waterfilterfles van CleanTech Nature!

Andere blogs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Name *